Van oudsher vertellen we elkaar verhalen. Met mythen, fabels en sagen verklaren we de wereld om ons heen en geven er betekenis aan. Ook sprookjes worden vandaag de dag nog overgedragen van generatie op generatie. Verhalen maken deel uit van onze volkscultuur en helpen bij het vormgeven van onze identiteit. Door onszelf te identificeren met de figuren in verhalen, ontlenen we waarden aan daden van universele karakters. We ontdekken wie we zijn, waar we thuishoren en waarom we doen wat we doen. Verhalen verbinden.

SEIN IS…
VORMGEVING, KUNST EN BEGELEIDING MET DE BINDENDE KRACHT VAN HET PERSOONLIJKE VERHAAL

.

Nu is onze identiteit een complex verhaal. Het begint bij wie wij in wezen zijn, ontwikkelt zich door wat we meekrijgen van onze (voor)ouders en krijgt vorm in interactie met onze omgeving. In de huidige samenleving ligt ons verhaal niet langer in het verlengde van onze volksvertellingen. Onze omgeving bevat steeds meer uitheemse elementen en is tegenwoordig multicultureel van aard. Het maakt dat ons verhaal niet altijd helder is, voor onszelf, en voor anderen. Terwijl die verbinding juist essentieel is wanneer we onszelf en/of ons werk presenteren aan die wereld.

SEIN IS…
MIJN KUNST- EN ONTWERPATELIER IN WAALWIJK, WAAR IDENTITEIT VORM KRIJGT

.

Weten welke waarden we delen en met wie, geeft ons een plek in de wereld, een thuis, waar we gelijk zijn aan elkaar én ons onderscheiden van de ander. Een positie van waaruit we ons eigen verhaal schrijven en betekenis geven aan het leven. Het vinden van de kern van mijn verhaal heeft mij mijn plek gegeven. Het stelt me in staat om mijn stem te laten horen op een manier die bij mij past en te worden gehoord. De vreugde die daaruit voortvloeit wil ik delen. Daarom help ik mensen hun verhaal vinden en plaatsnemen op hun eigen podium.

SEIN IS…
EEN SIGNAAL, EEN HOORBAAR OF ZICHTBAAR TEKEN INGEVAL IETS WERKT OF WANNEER ER VERBINDING IS

.

Wat wij als eigen én gemeenschappelijk aan onszelf ervaren, dat is ons sein, ons signaal, het hoorbaar of zichtbaar teken van verbinding. Dat sein geef ik vorm, grafisch, beeldend en artistiek inhoudelijk, voor mezelf en collega creatieven. Met het delen van onze persoonlijke verhalen wordt de verbinding met ons publiek mogelijk, positioneren we ons in de (kunst)wereld en kunnen we daarin van betekenis zijn.

NICOLETTE PETERS

NAAR DE WEBSITE