VERHAAL/BEELDTAAL

EEN KUNSTTRAJECT NAAR DE KERN VAN JOUW VERHAAL

Ben jij kunstenaar en wil je jouw beeldend werk artistiek inhoudelijk verdiepen, je drijfveren onderzoeken en de uitdrukkingsvorm die daarbij past, weten waar jij voor staat met jouw kunst en je eigen plek veroveren in de kunstwereld? Ga dan mee op deze inspirerende zoektocht naar de kern van jouw verhaal!

– NP –

Door je in je beeldend werk uit te drukken, vertel je een onmiskenbaar persoonlijk verhaal. Wanneer je dit verhaal kunt duiden krijgt je werk betekenis, voor jezelf en in het artistieke veld. In dit traject begeleid ik je om jouw beeldend werk steviger neer te zetten en je eigenheid daarin te onderstrepen.

INHOUD TRAJECT

De kracht van dit traject zit in de collectieve bijdrage van de deelnemende kunstenaars, die vanuit verschillende disciplines elkaars praktijk benaderen. Hierdoor ontvang je verrassend frisse feedback op je werk en gedachtegoed. Gaandeweg ontdek je wat je communiceert en hoe jouw kunst geïnterpreteerd wordt door anderen. Je krijgt inzicht in je werkproces, de relatie tussen vorm en inhoud, en aan welke context jouw verhaal zijn betekenis ontleent. Ook filosoferen jullie over het belang van kunst en kijken kritisch naar de kunstgeschiedenis. En met een bezoek aan een atelier, museum, artist-in-residence-locatie en een aantal galeries, verken én versterk je je positie in de kunstwereld. Tot slot leer je je beeldend werk in groepsverband presenteren en breng je in een kort kunstenaarsstatement jouw artistieke visie onder woorden.

VERLOOP TRAJECT

Het traject is opgebouwd uit 4 blokken, met 6 bijeenkomsten van 2,5 uur. Met discussies, vragen en opdrachten word je uitgedaagd om op zoek te gaan naar jouw authenticiteit en gestimuleerd om je creativiteit ten volle te benutten. Elk blok houden we een werkbespreking en worden herhaaldelijk de aspecten verhaal, beeldtaal, werkproces en inspiratie belicht. De nadruk ligt op samenhang en het ontwikkelen van een eigen handschrift. We reflecteren op filmportretten van hedendaagse kunstenaars en gaan op excursie. Aanvullend behandelen we uiteenlopende onderwerpen, van het opzetten van een kunstenaarspraktijk tot aan het samenstellen van een expositie. De lessen esthetica worden (deels) verzorgd door een gastdocent.

LOCATIE

Sein Vormgeving
Hooisteeg 4
5141 KH Waalwijk
06-21858387 (Nicolette Peters)

START

Het traject Verhaal/Beeldtaal start in de eerste week van september 2020. Elke week is er een bijeenkomst, telkens van 10.00 tot 12.30 uur, rekening houdend met de schoolvakanties. De lesdagen en exacte startdatum worden in overleg met de deelnemende kunstenaars vastgesteld.

KOSTEN

Voor deelname aan het traject betaal je € 495,00. Dit is inclusief koffie en thee, atelier-, galerie- en residentiebezoek, vaste begeleiding door beeldend kunstenaar Nicolette Peters en een aantal gastdocenten. BTW en entree voor het museum zijn hier niet bij inbegrepen.

DEELNAME

Verhaal/Beeldtaal is een traject voor kunstenaars met een beginnende praktijk, die graag (meer) betekenis geven aan hun beeldend werk. Om je aan te melden voor dit traject stuur je een e-mail naar info@seinvormgeving.nl. Vermeld daarin je naam, adres en woonplaats en de kunstvorm(en) waarin je je uit. Vul dit aan met een korte motivatie voor deelname. Je wordt dan uitgenodigd voor een intake gesprek, waar je aan de hand van je beeldend werk je motivatie kunt toelichten.