DE KUNSTPRAKTIJK

REFLECTEREN MET DE ONDERZOEKENDE KUNSTENAAR

Ben jij kunstenaar en nieuwsgierig naar de kijk van andere creatieven op jouw beeldend werk? Heb jij feedback nodig om je artistieke visie te ontwikkelen? Wil jij onderzoeken hoe jouw verhaal, beeldtaal en materiaalgebruik als betekenisvol geheel samenhangen? Dan is reflecteren met de onderzoekende kunstenaar iets voor jou!

– NP –

Gezamenlijk kunst bekijken verdiept je artistieke visie. Kunstreflectie leert je ook beter observeren, objectief analyseren en anders interpreteren. Vanuit receptie en reflectie krijgt de relatie tussen vorm en inhoud betekenis, wordt je creatieve proces weer opgestart en je experimenteel onderzoek gestimuleerd.

INHOUD TRAJECT

Reflecteren met de onderzoekende kunstenaar wordt mogelijk gemaakt door een collectieve bijdrage van de deelnemers. In de Kunstpraktijk komen zij op informele wijze samen en speelt hun beschouwende karakter de hoofdrol. Tijdens de beeldanalyse avonden wisselen zij met elkaar van gedachten over kunst in het algemeen en hun beeldend werk in het bijzonder. Het continue proces van beschouwen, verbindingen leggen, betekenis geven en opnieuw creëren gaande houden, dat is de centrale gedachte.

VERLOOP TRAJECT

Elke derde donderdag van de maand wordt een beeldanalyse avond georganiseerd, van 20.00 tot 22.00 uur, rekening houdend met de schoolvakanties in het basisonderwijs. Een bijeenkomst wordt ingeleid met een filmportret van een hedendaagse kunstenaar. De aandacht gaat daarbij uit naar vorm, verhaal, context en functie. Door op eenzelfde manier naar het eigen beeldend werk te kijken, open je de weg naar nieuwe inzichten, betekenissen en verbanden. Er is plaats voor minimaal 3 maximaal 6 deelnemers. Melden zich meer kunstenaars aan, dan wordt een tweede avond georganiseerd. De beeldanalyse avonden zijn naar behoefte los te volgen, of in een reeks.

LOCATIE

Sein Vormgeving
Hooisteeg 4
5141 KH Waalwijk
06-21858387 (Nicolette Peters)

KOSTEN

Per bijeenkomst betaal je € 15,00 (met een 10-strippenkaart is dat € 12,50). Dit is inclusief BTW, koffie en thee en vaste begeleiding door beeldend kunstenaar Nicolette Peters. Kennismaken met de beeldanalyse avonden is gratis en geheel vrijblijvend met de e-gift voucher.

DEELNAME

De beeldanalyse avonden van de Kunstpraktijk zijn voor kunstenaars met een actieve praktijk en/of die hun praktijk graag actief houden. Belangstellenden ontvangen maandelijks een uitnodiging per mail en beantwoorden deze met aan- of afwezig. Wil je ook uitgenodigd worden? Stuur dan een e-mail naar info@seinvormgeving.nl. Vermeld daarin je naam, adres en woonplaats en de kunstvorm(en) waarin je je uit. Vul dit aan met een korte motivatie voor deelname. Je kunt vervolgens gratis komen kennismaken, waarna we samen bekijken of deelnemen aan de Kunstpraktijk iets voor jou is.