LIFE DESIGN

Ik wil je inspireren om ook je eigen plek te creëren in het leven en de kunst. Ik zie graag dat jij daar jouw unieke kijk op de wereld ontdekt, deze leert waarderen en gaat ventileren. Door uiting te geven aan de manier waarop jij in het leven staat, kun jij op jouw beurt weer anderen inspireren en zo op jouw eigen wijze van betekenis zijn.

WERK DAT BEZIELD IS MET JOUW PERSOONLIJKHEID KOMT RECHTSTREEKS BIJ MIJ BINNEN

VOOR KUNSTENAARS


J E   E I G E N   P L E K   C R E Ë R E N   I N   H E T   L E V E N   E N   D E   K U N S T


In ontwikkeling…

MEER LEZEN >


V E R H A A L / B E E L D T A A L


Door je in je beeldend werk uit te drukken, vertel je een onmiskenbaar persoonlijk verhaal. Wanneer je dit verhaal kunt duiden krijgt je werk betekenis, voor jezelf en in het artistieke veld. In dit traject begeleid ik je om jouw beeldend werk steviger neer te zetten en je eigenheid daarin te onderstrepen.

MEER LEZEN >


D E   K U N S T P R A K T I J K


Gezamenlijk kunst bekijken verdiept je artistieke visie, maar kunstreflectie leert je ook beter observeren, objectief analyseren en anders interpreteren. Vanuit receptie en reflectie krijgt de relatie tussen vorm en inhoud betekenis, wordt je creatieve proces weer opgestart en je experimenteel onderzoek gestimuleerd.

MEER LEZEN >


K U N S T E N A A R S S T A T E M E N T   S C H R I J V E N


Met het schrijven van je kunstenaarsstatement breng je jouw artistieke visie tot uitdrukking. Het is een document dat jou in staat stelt om je te positioneren in de kunstwereld. Allereerst is het bedoeld om jezelf als kunstenaar beter te leren begrijpen. Daarnaast is het erop gericht om de perceptie van je werk te sturen en je publiek of nodige partners met je werk te laten verbinden.

MEER LEZEN >

VOOR ZELFSTANDIGEN


P E R S O N A L   B R A N D I N G   –   H U I S S T I J L   T R A J E C T


In ontwikkeling…

MEER LEZEN >


M I S S I E S T A T E M E N T   S C H R I J V E N


In ontwikkeling…

MEER LEZEN >

VOOR CREATIEVEN


L E V E N   E N   O N D E R N E M E N   V A N U I T   J E   A U T H E N T I E K E   Z E L F


In ontwikkeling…

MEER LEZEN >