HUMAN DESIGNER

Als human designer geef ik vorm aan de identiteit van kunstenaars en creatief ondernemers. Wil jij leven en ondernemen vanuit jouw authentieke zelf, zodat je meer vervulling uit je werk haalt én van betekenis kunt zijn? Dan bied ik trajecten aan, waarin je je talent ontdekt en je gave inzet om jezelf te verwezenlijken.

WERK DAT BEZIELD IS MET JOUW PERSOONLIJKHEID KOMT RECHTSTREEKS BIJ MIJ BINNEN

VOOR KUNSTENAARS


J E   E I G E N   P L E K   C R E Ë R E N   I N   H E T   L E V E N   E N   D E   K U N S T


In ontwikkeling…

MEER LEZEN >


V E R H A A L / B E E L D T A A L


Door je in je beeldend werk uit te drukken, vertel je een onmiskenbaar persoonlijk verhaal. Wanneer je dit verhaal kunt duiden krijgt je werk betekenis, voor jezelf en in het artistieke veld. In dit traject begeleid ik je om jouw beeldend werk steviger neer te zetten en je eigenheid daarin te onderstrepen.

MEER LEZEN >


D E   K U N S T P R A K T I J K


Gezamenlijk kunst bekijken verdiept je artistieke visie, maar kunstreflectie leert je ook beter observeren, objectief analyseren en anders interpreteren. Vanuit receptie en reflectie krijgt de relatie tussen vorm en inhoud betekenis, wordt je creatieve proces weer opgestart en je experimenteel onderzoek gestimuleerd.

MEER LEZEN >


K U N S T E N A A R S S T A T E M E N T   S C H R I J V E N


Met het schrijven van je kunstenaarsstatement breng je jouw artistieke visie tot uitdrukking. Het is een document dat jou in staat stelt om je te positioneren in de kunstwereld. Allereerst is het bedoeld om jezelf als kunstenaar beter te leren begrijpen. Daarnaast is het erop gericht om de perceptie van je werk te sturen en je publiek of nodige partners met je werk te laten verbinden.

MEER LEZEN >

VOOR ZELFSTANDIGEN


P E R S O N A L   B R A N D I N G   –   H U I S S T I J L   T R A J E C T


In ontwikkeling…

MEER LEZEN >


M I S S I E S T A T E M E N T   S C H R I J V E N


In ontwikkeling…

MEER LEZEN >

VOOR CREATIEVEN


L E V E N   E N   O N D E R N E M E N   V A N U I T   J E   A U T H E N T I E K E   Z E L F


In ontwikkeling…

MEER LEZEN >