DE KUNSTPRAKTIJK, REFLECTEREN MET DE ONDERZOEKENDE KUNSTENAAR

Donderdag 20 februari is de volgende bijeenkomst van de Kunstpraktijk! Wil je feedback op één van je kunstwerken en onderzoeken hoe verhaal, beeldtaal en materiaal met elkaar samenhangen? Kom dan naar deze beeldanalyse-avond in het atelier van Sein Vormgeving.

– x –

Ben jij kunstenaar en nieuwsgierig naar de kijk van andere ‘reflective practitioners’ op jouw werk? Wil jij met collega’s praten over de oorsprong van je werk, het maakproces en materiaalgebruik? Jezelf artistiek voeden door kunstreflectie? Dan is de Kunstpraktijk iets voor jou!

WERKWIJZE

de Kunstpraktijk is een informeel samenzijn met gelijkgestemden, waarin het beschouwende karakter van de kunstenaars de hoofdrol speelt. Reflecteren met de onderzoekende kunstenaar wordt mogelijk gemaakt door een collectieve bijdrage van de deelnemers. Ze wisselen met elkaar van gedachten over kunst in het algemeen en hun werk in het bijzonder. Door aandachtig en reflectief kijken hun kunst meer betekenis geven, dat is de centrale gedachte.

DE KUNSTPRAKTIJK

In de Kunstpraktijk ga je op zoek naar nieuwe inzichten, betekenissen en verbanden. Gezamenlijk kunst beschouwen verdiept niet alleen de eigen artistieke visie, het leert je ook observeren, objectief analyseren en interpreteren. Vanuit receptie en reflectie wordt je creatieve proces (weer) opgestart en het experimenteel onderzoek gestimuleerd.

DOEL

Tijdens de bijeenkomsten, die elke derde donderdag van de maand plaatsvinden, creëren we met en voor elkaar een stimulerende omgeving, waarin reflecteren leidt tot leren. Jezelf ontwikkelen als onderzoekende kunstenaar, je werk naar een hoger plan tillen en samen artistieke groei realiseren.

LOCATIE

Sein Vormgeving
Hooisteeg 4
5141 KH Waalwijk
06-21858387 (Nicolette Peters)
info@seinvormgeving.nl

BIJEENKOMSTEN

Elke derde donderdag van de maand wordt een bijeenkomst van de Kunstpraktijk georganiseerd, van 20.00 tot 22.00 uur, rekening houdend met de schoolvakanties.

DEELNAME

Belangstellenden voor bijeenkomsten van de Kunstpraktijk ontvangen digitaal een uitnodiging. Zij beantwoorden deze mail met aan- of afwezig. Er is plaats voor minimaal 3 maximaal 6 deelnemers. Melden zich meer kunstenaars aan, dan wordt een tweede avond georganiseerd. Wil je ook uitgenodigd worden? Stuur dan je naam, adres en woonplaats, je medium en een korte motivatie voor deelname naar info@seinvormgeving.nl. Kennismaken met de beeldanalyse avonden is gratis en geheel vrijblijvend met de e-gift voucher.

KOSTEN

Per bijeenkomst betaal je € 15,00 (met een 10-strippenkaart is dat € 12,50). Dit is inclusief BTW, koffie en thee, korte filmportretten van hedendaagse kunstenaars en vaste begeleiding door beeldend kunstenaar Nicolette Peters.