DE KUNSTPRAKTIJK, REFLECTEREN MET DE ONDERZOEKENDE KUNSTENAAR

Donderdag 16 mei is de volgende bijeenkomst van de Kunstpraktijk! Wil je feedback op één van je werken en reflecteren op het werk van anderen? Kom dan naar deze beeldanalyse-avond in het atelier van Sein Vormgeving.

– x –

Ben jij kunstenaar en nieuwsgierig naar de kijk van andere ‘reflective practitioners’ op jouw werk? Wil jij met collega’s praten over de oorsprong van je werk, het maakproces en materiaalgebruik? Jezelf artistiek voeden en ontwikkelen door kunstreflectie en onderzoek? Dan is de Kunstpraktijk iets voor jou!

WERKWIJZE

de Kunstpraktijk is een informeel samenzijn met gelijkgestemden, waarin het beschouwende karakter van de kunstenaars een hoofdrol speelt. Reflecteren met de onderzoekende kunstenaar wordt mogelijk gemaakt door een collectieve bijdrage van de deelnemers. Ze wisselen met elkaar van gedachten over kunst in het algemeen en hun werk in het bijzonder. Met de intentie het werk te contextualiseren en positioneren, bevorderen zij hun vaktheorie, theoretische reflectie en artistiek onderzoek. Door aandachtig en reflectief kijken hun kunst betekenis geven, dat is de centrale gedachte.

DE KUNSTPRAKTIJK

Gezamenlijk kunst beschouwen verdiept niet alleen de eigen artistieke visie, het leert je ook observeren, objectief analyseren en interpreteren. Vanuit receptie en reflectie wordt je creatieve proces, de productie van werk opgestart en het experimenteel onderzoek in je medium gestimuleerd. In de Kunstpraktijk ga je op zoek naar nieuwe inzichten, betekenissen en verbanden.

DOEL

Tijdens de bijeenkomsten, die elke derde donderdag van de maand plaatsvinden, creëren we met en voor elkaar een stimulerende omgeving, waarin reflecteren leidt tot leren. Jezelf ontwikkelen als onderzoekende kunstenaar, je werk naar een hoger plan tillen en samen persoonlijke groei realiseren.

LOCATIE

Sein Vormgeving
Hooisteeg 4
5141 KH Waalwijk
06-21858387 (Nicolette Peters)
info@seinvormgeving.nl

BIJEENKOMSTEN

Elke derde donderdag van de maand wordt een bijeenkomst van de Kunstpraktijk georganiseerd, van 20.00 tot 22.00 uur, rekening houdend met de schoolvakanties.

DEELNAME

Belangstellenden voor bijeenkomsten van de Kunstpraktijk ontvangen digitaal een uitnodiging. Zij beantwoorden deze mail met aan- of afwezig. Er is plaats voor minimaal 3 maximaal 6 deelnemers. Melden zich meer kunstenaars aan, dan wordt een tweede avond georganiseerd. Wil je ook uitgenodigd worden? Stuur dan je naam, adres en woonplaats, kunstvorm en een korte motivatie voor deelname naar info@seinvormgeving.nl. Kennismaken met de beeldanalyse avonden is gratis en geheel vrijblijvend met de e-gift voucher.

KOSTEN

Per bijeenkomst betaal je € 12,50 (met een 10-strippenkaart € 10,00). Dit is inclusief koffie en thee, korte filmportretten van hedendaagse kunstenaars en vaste begeleiding door beeldend kunstenaar Nicolette Peters. BTW is hier niet bij inbegrepen.