BEELDENDE KUNST

Als beeldend kunstenaar geef ik vorm aan mijn eigen identiteit en dat van collega kunstenaars. Om een kruisbestuiving tussen verschillende artistieke disciplines mogelijk te maken, nodig ik regelmatig creatieven uit om mee samen te werken.

IK BEN GEÏNTERESSEERD IN DE MANIER WAAROP JE JE IDENTITEIT LAAT ZIEN IN JE WERK EN WAAR JE ALS KUNSTENAAR VOOR STAAT

.


L O S K O M E N


De meeste creatieve beroepen hebben een individueel karakter. Dat is fijn, maar soms ook lastig, ingeval je vastloopt bijvoorbeeld. Als je nieuwsgierig bent naar elkaars manier van werken, dan kan samenwerken interessant zijn. Je kunt elkaar inspireren, samen reflecteren of gezamenlijk exposeren. Samenwerken kan resulteren in werk dat je in je eentje nooit had kunnen maken of bedenken. In ieder geval kom je los uit je vaste werk- en denkpatronen, wanneer je ongedwongen verschillende kunstvormen samenbrengt.


S A M E N W E R K E N


De centrale gedachte van samenwerken is onszelf en ons werk op een hoger niveau brengen. We kunnen elkaar en elkaars werk ontmoeten en feedback geven op de zeggingskracht van ons verhaal. Of we laten ons wederzijds beïnvloeden, zodat er een wisselwerking ontstaat. Soms versmelten de specialismen tot een gezamenlijk kunstwerk, een andere keer is inspireren de samenwerking en stimuleren we ‘slechts’ onze verbeelding en creativiteit, om daarna weer zelfstandig verder te gaan.


K E N N I S M A K E N


Ik werk graag samen met creatieven die open en flexibel zijn m.b.t. de eigen discipline en zichzelf graag uitdagen. Ook wanneer een gezamenlijk project geen gegarandeerd eindproduct oplevert. Na een eerste kennismaking stemmen we het samenwerkingstraject af, wat kunnen we voor elkaar betekenen en wat verwachten we van elkaar. We onderzoeken waar onze artistieke disciplines elkaar raken en waar de verschillen liggen, om een gemeenschappelijk uitgangspunt te vinden.


Wil je loskomen uit je vaste werk- en denkpatronen, heb je feedback nodig op de zeggingskracht van je beeldend werk, of zou je graag praktisch samenwerken omwille van de kruisbestuiving?
Kom kennismaken dan bekijken we op welke manier we ons werk naar een hoger plan kunnen tillen.