ARTISTIEKE BEGELEIDING

Als artistiek begeleider geef ik vorm aan de identiteit van beeldend kunstenaars, zodat zij hun werk inhoudelijk kunnen verdiepen. Door zich vanuit hun kern uit te drukken, creëren ze een betekenisvolle verbinding met hun publiek.

KUNSTENAARS DIE ARTISTIEK INHOUDELIJK VERDIEPING ZOEKEN BIED IK VERSCHILLENDE KUNSTTRAJECTEN AAN

.


V E R H A A L / B E E L D T A A L


Door je in je beeldend werk uit te drukken, vertel je een onmiskenbaar persoonlijk verhaal. Wanneer je dit verhaal kunt duiden krijgt je werk betekenis, voor jezelf en in het artistieke veld. In dit traject begeleid ik je om jouw beeldend werk steviger neer te zetten en je eigenheid daarin te onderstrepen.

MEER LEZEN >


D E   K U N S T P R A K T I J K


Gezamenlijk kunst bekijken verdiept je artistieke visie, maar kunstreflectie leert je ook beter observeren, objectief analyseren en anders interpreteren. Vanuit receptie en reflectie krijgt de relatie tussen vorm en inhoud betekenis, wordt je creatieve proces weer opgestart en je experimenteel onderzoek gestimuleerd.

MEER LEZEN >


K U N S T E N A A R S S T A T E M E N T   S C H R I J V E N


Met het schrijven van je kunstenaarsstatement breng je jouw artistieke visie tot uitdrukking. Het is een document dat jou in staat stelt om je te positioneren in de kunstwereld. Allereerst is het bedoeld om jezelf als kunstenaar beter te leren begrijpen. Daarnaast is het erop gericht om de perceptie van je werk te sturen en je publiek of nodige partners met je werk te laten verbinden.

MEER LEZEN >